CD, In the Key of Earth

CD 'In the Key of Earth'

€ 19.95

In the Key of Earth (in de toon van de Aarde) is een feest van onze planeet als levend organisme, met haar hartslag, adem, ritmes en kringloop; schitterend en klankrijk.
In deze ruimtelijke opname verlegt en vernieuwt Marjorie de grenzen tussen klank en muziek, met zelden gebruikte harmonieën op akoestische instrumenten.
De OM-klank is de basistoon waarop alle effecten gebaseerd zijn; gekozen omdat de Aarde onze eigen plek is waar wij leven. De boventonen en harmonieën klinken als kleuren, prisma's van licht die afstralen vanuit die basistoon van OM. Als een abstracte impressionist bespeelt Marjorie haar instrumenten, maar steeds op een onverwachte, verrassende manier. Nuances en bijzondere akkoorden worden geaccentueerd en ingevuld als bouwstenen in haar compositie. Het effect is boeiend, symfonisch en inspirerend.

  • CD, In the Key of Earth